Pořad bohoslužeb v týdnu od 3. do 10.7. 2022

Den
HodinaBohoslužby
Ne14. neděle v mezidobí Novosedly – Slavnost sv. Oldřicha, biskupa, patrona kostelaJevišovka
7.30
za farníky


Novosedly 9.00za farníky


Drnholec
10.30
za kněžská a řeholní povolání
PoSv. Prokopa, opata Sv.Alžběty Portugalské Jevišovka
17.00 Novosedly 18.30
na vlastní úmysl / ze slavnosti / za mír
ÚtSlavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hl. patronů Moravy Drnholec
9.00
na úmysl dárce
StSv. Marie Goretiové, panny a muč. Jevišovka
8.00
na vlastní úmysl
Čt
Drnholec 18.00za Annu Zámečníkovu a celou živou a + rodinu


18.40adorace

Novosedly 18.00na vlastní úmysl
So.Sv. Žao Ronga, kněze, a druhů, muč. Sobotní pam. Panny MarieCvrčovice 18.00na úmysl dárce
Ne15. neděle v mezidobí Jevišovka
7.30
za farníky


Novosedly
9.00
za manžela Jiřího, rodiče Lisoňovy, sestru Aničku, bratra Jana, neteř Marii a duše v očistci


Drnholec 10.30za Jaroslava Štykse při příležitosti stého výročí narození a celou ž. a + rod.
Kontakt 519 519 234, 728 940 619
Úřední hod.: Po 12.00 – 13.00 hod.

5. července v 11.00 hod. v Přibicích se koná děkanská poutní mše svatá.

Napsat komentář