Nový Přerov

Kostel svatého Michaela archanděla je římskokatolický chrám v Novém Přerově v okrese Břeclav. Jde o farní kostel římskokatolické farnosti Nový Přerov. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.
Obec (poprvé připomínaná roku 1350) původně ležela na jiném místě, kde je dnes na rakouské straně hranic dvůr Alt Prerau (Starý Přerov). Za českouherských válek ve druhé polovině 15. století zpustla na celé jedno století. Kolem roku 1570 už na novém místě vznikl Nový Přerov. Farní kostel byl přebudován koncem 17. století z původní kaple pocházející z roku 1600.
Kostel byl v letech 1746-1748 přestavěn a rozšířen. Do dnešní podoby byl upraven v roce 1855. Celkovým restaurováním prošel kostel na konci 20. století. V interiéru kostela se nachází kamenný kříž s Kristem z roku 1834. Wikipedie