Slovo duchovního

  • Setkání se zmrtvýchvstalým 19. 3. 2023
    Evangelista Lukáš vypráví nádherné velikonoční evangelium o emauzských učednících, kteří se setkali se vzkříšeným Kristem:      Dva z Ježíšových učedníků se ubírali do vesnice zvané Emauzy, která je vzdálena od Jeruzaléma šedesát honů. Hovořili spolu o tom všem, co se stalo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim sám Ježíš a připojil se k ...
  • Vánoční přání 25. 12. 2022
    V evangeliu Božího hodu vánočního píše sv. Jan o Kristu: ” Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.”     Ať nás naplní hluboká ...
  • Vánoční zamyšlení P. Jiřího Komárka 15. 12. 2020
    Bůh se zjevil           Anglický spisovatel G.K.Chesterton řekl: “Člověk začne žít teprve v okamžiku, kdy najde něco, co je mu dražší než život.” O Vánocích slavíme narození toho, který je nejen pravý Bůh, ale i pravý člověk. Z toho je zřejmé, že božství a lidství se navzájem nevylučují. Právě láska Boha k člověku, který tak smutně dopadl ...