Setkání se zmrtvýchvstalým

Evangelista Lukáš vypráví nádherné velikonoční evangelium o emauzských učednících, kteří se setkali se vzkříšeným Kristem:      Dva z Ježíšových učedníků se ubírali do vesnice zvané Emauzy, která je vzdálena od Jeruzaléma šedesát honů. Hovořili spolu o tom všem, co se stalo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. do 26. března 2023

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne 4. nedělě postní Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.00 8.30 kř. c. za Michala Sýkoru, dědečky, celou rod. Štyksovu, Sýkorovu, Antonína Popelku, Varvaru Štyksovu, Blaženu Mandovu, Josefu Kolečářovu a jejich přízeň Drnholec 10.30 za + Ludmilu Tomaštíkovu, živou a + rodinu Po Slavnost sv.…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. do 19. března 2023

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne 3. neděle postní Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.00 8.30 kř. c. za živou a + rodinu Novotnou a Němcovu Drnholec 10.30 na úmysl dárce Po Výroční den zvolení papeže Františka Novosedly 17.00 na úmysl dárce Út Drnholec 17.00 na úmysl dárce St Jevišovka…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 5. do 12. března 2023

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne 2. nedělě postní Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.00 8.30 kř. c. za p. Jarmilu Mikušovu při příležitosti 85. narozenin, manžela, syna, živou a + rodinu Drnholec 10.30 za Josefa Seďu, manželku, rodiče, syna a bratry a celou živou a + rodinu Po Út…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. února do 5. března 2023

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne 1. neděle postní Jevišovka 7.30 14.00 za farníky křížová cesta Novosedly 9.00 8.30 za kněžská a řeholní povolání křížová cesta Drnholec 10.30 na vlastní úmysl Po Sv.Řehoře z Nareku, opata a učitele církve Novosedly 17.00 16.30 kř.c. za Terezku, Richarda, Bedřicha, Václava a Markétu…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. do 26. února 2023

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne 7. neděle v mezidobí Jevišovka 7.30 za + syna Vlastimila Musila a + Růženu Černou Novosedly 9.00 za farníky Drnholec 10.30 na vlastní úmysl Po Novosedly 17.00 za + manžele Ludmilu a Jana Zimmermannovy a duše v očistci Út Sv. Petra Damianiho, biskupa a…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. do 19. února 2023

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne 6. neděle v mezidobí Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.00 na dobrý úmysl Drnholec 10.30 za + rče Blahovy a celou ž. a + rodinu Po Novosedly 17.00 17.40 za + Stanislava Balíka adorace Út Drnholec 17.00 za + p.Elenu Bradáčovu St Jevišovka 17.00…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 5. do 12. února 2023

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne 5. nedělě v mezidobí Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.00 za + Antonína a Ludmilu Hrabalovy a jejich + sourozence Drnholec 10.30 za + Jiřinku Bejdákovu, celou živou a + rodinu, dar víry a Boží požehnání Po Pam. sv. Pavla Mikiho a druhů, muč.…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. ledna do 5. února 2023

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne 4. nedělě v mezidobí Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly9.00 zaMarii Štyksovu, manžela, syna, snachu, dvoje rodiče,prarodiče, dva bratry, švagrové a švagry, celou rodinu Štyksovu, Jančovu, Vykopalovu a Mandovu Drnholec 10.30 za + manžela Jiřího Žinčovského Po Novosedly17.00 za + Ludmilu Zimmermannovu Út Pam. sv.…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. do 29. ledna 2023

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne 3. nedělě v mezidobí / Božího slova / Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.00 za jednotu křesťanů Drnholec 10.30 za Josefu Seďovu, manžela, rodiče, syna Josefa a celou + a živou rodinu Po Novosedly 17.00 17.35 za + rodiče Knotkovy a stařečky adorace Út…