Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. do 26. února 2023

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne 7. neděle v mezidobí Jevišovka 7.30 za + syna Vlastimila Musila a + Růženu Černou Novosedly 9.00 za farníky Drnholec 10.30 na vlastní úmysl Po Novosedly 17.00 za + manžele Ludmilu a Jana Zimmermannovy a duše v očistci Út Sv. Petra Damianiho, biskupa a…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. do 19. února 2023

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne 6. neděle v mezidobí Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.00 na dobrý úmysl Drnholec 10.30 za + rče Blahovy a celou ž. a + rodinu Po Novosedly 17.00 17.40 za + Stanislava Balíka adorace Út Drnholec 17.00 za + p.Elenu Bradáčovu St Jevišovka 17.00…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 5. do 12. února 2023

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne 5. nedělě v mezidobí Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.00 za + Antonína a Ludmilu Hrabalovy a jejich + sourozence Drnholec 10.30 za + Jiřinku Bejdákovu, celou živou a + rodinu, dar víry a Boží požehnání Po Pam. sv. Pavla Mikiho a druhů, muč.…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. ledna do 5. února 2023

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne 4. nedělě v mezidobí Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly9.00 zaMarii Štyksovu, manžela, syna, snachu, dvoje rodiče,prarodiče, dva bratry, švagrové a švagry, celou rodinu Štyksovu, Jančovu, Vykopalovu a Mandovu Drnholec 10.30 za + manžela Jiřího Žinčovského Po Novosedly17.00 za + Ludmilu Zimmermannovu Út Pam. sv.…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. do 29. ledna 2023

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne 3. nedělě v mezidobí / Božího slova / Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.00 za jednotu křesťanů Drnholec 10.30 za Josefu Seďovu, manžela, rodiče, syna Josefa a celou + a živou rodinu Po Novosedly 17.00 17.35 za + rodiče Knotkovy a stařečky adorace Út…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. do 22. ledna 2023

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne 2. neděle v mezidobí Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.00 za dar míru mezi národy Drnholec 10.30 za celou živou a + rodinu Petrů a duše v očistci Po Novosedly 17.00 za + Marii Stoklasovu, dvoje rodiče, manžela a duše v očistci Út Pam.…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 8. do 15. ledna 2023

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne Slavnost Zjevení Páně Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.00 na vlastní úmysl Drnholec 10.30 za + Danu Štyksovu a dceru Janu Po Svátek Křtu Páně Novosedly 17.00 za dobrodince Út Drnholec 8.00 za dobrodince St Jevišovka 17.00 na úmysl dárce Čt Drnholec 17.00 na…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 1 do 8. ledna 2023

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne Slavnost Matky boží, panny Marie Jevišovka 7.30 na vlastní úmysl Novosedly9.00 za farníky Drnholec 10.30 za mír ve světě Po Pam. sv.Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve Novosedly17.00 na úmysl dárce, adorace Út Nejsvětějšího jména Ježíš Drnholec 17.00 za + papeže…