Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. do 22.5.2022

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne 5. neděle velikonoční Jevišovka7.3014.00 za farníky májová pobožnost Novosedly9.00 za Anežku a Ladislava Mucalovy a celou + rodinu, 8.30 májová pobožnost Drnholec 10.30 za + Štěpána Šedivého, jeho rodiče, celou živou a + rodin Po Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hl. patrona…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 8. do 15.5.2022

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne 4. neděle velikonoční Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly9.00 za manžela, rodiče, + a živou rodinu Drnholec 10.3014.00 za Františka Petrů, celou rodinu Petrů a Sieglovu a duše v očistci májová pobožnost Po Novosedly 18.00 na úmysl dárce Út Sv. Jana z Avily, kněze a…

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 1.5. DO 8.5.2022

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne 3. neděle velikonoční Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.0014:00 na poděkování za přijatá dobra májová pobožnost Drnholec10.30 za Libora Vozdeckého a ž. rodinu Po Pam. sv. Atanáše, biskupa a učitele církve Novosedly 18.00 za zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu Holomkovu a…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 24.4. do 1.5.2022

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne 2. neděle velikonoční Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.00 za + Antonína Hrabala a jeho + syna Ladislava Drnholec10.30 za Michala a Helenu Srnkovy a duše v očistci Po Svátek sv. Marka, evangelisty Novosedly 18.00 za ž. a + rod. Popovskou, Herkovu a Novákovu…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. do 24. dubna 2022

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly9.00 za mír ve světě Drnholec 10.30 za + Františka a Jana Zemčíkovy, dvoje rodiče a celou živou a + rodinu Po Velikonoční oktáv Jevišovka 7.30 za obrácení Novosedly 9.00 na vlastní úmysl Drnholec 10.30 za Richarda…

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 10. DO 17. DUBNA 2022

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne Květná neděle Jevišovka7.30 za farníky Novosedly9.008.30 na poděkování za přijatá dobra kř. cesta Drnholec10.30 za Varvaru Štyksovu, celé příbuzenstvo a duše v očistci Po Út Drnholec 18.0017.3017.15 za ž. a + rod. Popovskou, Herkovu a Novákovukř. cestasvátost smíření St Jevišovka 18.0017.3017.15 za ž. a…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 3. do 10. dubna 2022

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne 5. neděle postní Jevišovka 7.30 14.00 za farníky křížová cesta Novosedly .9.00 na poděkování, za ochranu a požehnání pro živou rodinu Drnholec 10.30 za + Ludmilu Tomaštíkovu a ž. a + rod. Po Sv. Izidora, biskupa a učitele církve Novosedly 18.0017.30 za ž. a…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. do 27. března 2022

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne 3. neděle postní Jevišovka 7.30 na vlastní úmysl 14.00 kř. cesta Novosedly 9.00 za farníky Drnholec 10.30 za Michala Sýkoru, jeho prarodiče, Antonína Popelku a celou živou a + rodinu a duše v oč. Po Drnholec 17.0016.00 za živou a + rod. Popovskou, Herkovu…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. do 20.března 2022

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne 2. neděle postní Jevišovka7.30 za farníky Novosedly 9.00 na vlastní úmysl Drnholec 10.30 za + Milana Šůstka, jeho rodiče, 3 bratry, 2 švagrové a celou ž. rodinu Po Novosedly 17.00 za zdraví a Boží požehnání pro všechny členy rodin i Josefky Út Drnholec 17.00…