Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. do 21.8.2022

Den Hodina Bohoslužby Ne 20. neděle v mezidobí Novosedly – Výročí Posvěcení kostela Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.00 za rodiče, sourozence, živou a + rodinu Drnholec 10.30 za mír Po Slavnost Nanebevzetí Panny Marie Novosedly 18:00 za rod. Hurtovu Út Sv. Štěpána Uherského Drnholec 18.00 18.40 na úmysl dárce…

Od pondělí 1. do soboty 6. srpna zastupuje v případě potřeby P.Mgr. Pavel Pacner, probošt a děkan mikulovský,mobil 737 382 622.

Od pondělí 1. do soboty 6. srpna zastupuje v případě potřeby P.Mgr. Pavel Pacner, probošt a děkan mikulovský,mobil 737 382 622.

Pořad bohoslužeb v týdnu od 31.7. do 7.8.2022

Den Hodina Bohoslužby Ne 18. neděle v mezidobí Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.00 za novomanžele Ledvinovy Drnholec 10.30 za Karla a Magdalenu Fialovy, celou živou a + rodinu a duše v očistci Po Pam. sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve Drnholec 7.30 na úmysl dárce Út…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. do 31.7. 2022

Den Hodina Bohoslužby Ne 17. neděle v mezidobí Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly9.00 za + manžela, rodiče, živou a + rodinu Drnholec 10.30 za + Fr. Macháčka, Ladislava Olšu, dvoje rodiče a celou ž. a + rodinu Po Svátek sv. Jakuba, apoštola Novosedly 18.00 za rodinu Hurtovu Út Pam. sv.…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. do 24.7. 2022

Den Hodina Bohoslužby Ne 16. neděle v mezidobí Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.00 na vlastní úmysl Drnholec 10.30 za + Aloise Vozdeckého a vnuka Libora a živou a + rodinu Po Novosedly 18.00 za rodinu Hurtovu Út Drnholec18.00 na úmysl dárce St Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka Jevišovka 18.00…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. do 17.7. 2022

Den Hodina Bohoslužby Ne 15. neděle v mezidobí Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly9.00 za manžela Jiřího, rodiče Lisoňovy, sestru Aničku, bratra Jana, neteř Marii a duše v očistci Drnholec10.30 za Jaroslava Štykse při příležitosti stého výročí narození a celou ž. a + rod. Po Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 3. do 10.7. 2022

Den Hodina Bohoslužby Ne 14. neděle v mezidobí Novosedly – Slavnost sv. Oldřicha, biskupa, patrona kostela Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.00 za farníky Drnholec10.30 za kněžská a řeholní povolání Po Sv. Prokopa, opata Sv.Alžběty Portugalské Jevišovka 17.00 Novosedly 18.30 na vlastní úmysl / ze slavnosti / za mír Út…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 26.6. do 3.7. 2022

Den Hodina Bohoslužby Ne 13. neděle v mezidobí Jevišovka7.30 za farníky Novosedly 9.00 za manžela Ladislava Hrabala, dvoje rodiče, celou + rodinu a duše v očistci Drnholec10.30 za Jiřinku Bejdákovu, Jana Zemčíka, celou živou a + rodinu Po Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve Jevišovka 18.00 za uzdravení Út…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. do 26.6.2022

Den Hodina Bohoslužby Ne Slavnost Těla a Krve Páně Jevišovka 7.00 za farníky Novosedly 8.30 za mír, euch. průvod Drnholec10.30 za duše v očistci, euch. průvod Po Novosedly 18.00 na vl. úmysl Út Pam. sv. Aloise Gonzagy, řeholníka ——– St Sv. Paulína Nolánského, biskupa Sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše…