Setkání se zmrtvýchvstalým

Evangelista Lukáš vypráví nádherné velikonoční evangelium o emauzských učednících, kteří se setkali se vzkříšeným Kristem:      Dva z Ježíšových učedníků se ubírali do vesnice zvané Emauzy, která je vzdálena od Jeruzaléma šedesát honů. Hovořili spolu o tom všem, co se stalo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. do 26. března 2023

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne 4. nedělě postní Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.00 8.30 kř. c. za Michala Sýkoru, dědečky, celou rod. Štyksovu, Sýkorovu, Antonína Popelku, Varvaru Štyksovu, Blaženu Mandovu, Josefu Kolečářovu a jejich přízeň Drnholec 10.30 za + Ludmilu Tomaštíkovu, živou a + rodinu Po Slavnost sv.…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. do 19. března 2023

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne 3. neděle postní Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.00 8.30 kř. c. za živou a + rodinu Novotnou a Němcovu Drnholec 10.30 na úmysl dárce Po Výroční den zvolení papeže Františka Novosedly 17.00 na úmysl dárce Út Drnholec 17.00 na úmysl dárce St Jevišovka…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 5. do 12. března 2023

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne 2. nedělě postní Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.00 8.30 kř. c. za p. Jarmilu Mikušovu při příležitosti 85. narozenin, manžela, syna, živou a + rodinu Drnholec 10.30 za Josefa Seďu, manželku, rodiče, syna a bratry a celou živou a + rodinu Po Út…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. února do 5. března 2023

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne 1. neděle postní Jevišovka 7.30 14.00 za farníky křížová cesta Novosedly 9.00 8.30 za kněžská a řeholní povolání křížová cesta Drnholec 10.30 na vlastní úmysl Po Sv.Řehoře z Nareku, opata a učitele církve Novosedly 17.00 16.30 kř.c. za Terezku, Richarda, Bedřicha, Václava a Markétu…