Koncert duchovní hudby pěveckého souboru Collegium Alouisi

Farnost Nový Přerov a Patrioti pro Nový Přerov Vás srdečně zvou na koncert duchovní hudby pěveckého souboru Collegium Alouisi, který se uskuteční v neděli 4. 12. 2022 od 17. hodin v kostele sv. Michaela archanděla. Pod uměleckým vedením pana Miroslava Frydrycha v programu zazní skladby autorů  Michny, Telemanna, Scherera, Schubert, Mozarta,…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. listopadu do 4. prosince 2022

Den Hodina Bohoslužby Ne 1. neděle adventní Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.00 za + Bertu Raušovu a její + dceru Máriu Černákovu Drnholec 10.30 za všechny učitele a zdejší biřmovance a prvokomunikanty, aby se vrátili na cestu víry Po Novosedly 17.00 za + Pavlu Procházkovu Út Drnholec 8.00 za…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. do 27. listopadu 2022

Den Hodina Bohoslužby Ne Slavnost Ježíše Krista Krále Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.00 za prarodiče Žáčkovy, za prarodiče Komoňovy, Vlastu Pelikánovu a uzdravení tatínka Drnholec 10.30 za + Josefa Tomaštíka a živou a + rodinu Po Pam. Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě Novosedly 17.00 na úmysl dárce Út Pam.…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. do 20. listopadu 2022

Den Hodina Bohoslužby Ne 33. neděle v mezidobí Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.00 na vlastní úmysl Drnholec 10.30 za + rod. Dubovenovu a Srnkovu a živou rodinu a Helenu a Michala Srnkovy Po Novosedly 17.00 na úmysl dárce Út Sv.Alberta Velikého, biskupa a učitele církve Drnholec 17.00 za oslavence…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 6. do 13. listopadu 2022

Den Hodina Bohoslužby Ne 32. neděle v mezidobíNovosedly – pobožnost za zemřelé na hřbitově ve 14.00 hod., v Novém Přerově ve 14.45 hod. Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.00 za + p. Pavlu Procházkovu, jejího manžela a duše v očistci Drnholec 10.30 za Antonína Rygla, rodiče, 2 bratry a celou…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. října do 6. listopadu 2022

Den Hodina Bohoslužby Ne 31. neděle v mezidobí Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.00 za + rodiče a ostatní živou a + rodinu Drnholec 10.30 za + Annu Závodyovu, za ž. a + rod. Macháčkovu a Závodyovu Jevišovka 13.30 pobožnost za zemřelé na hřbitově Drnholec 14.15 Slavnost Výročí posvěcení kostela…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 23. do 30. října 2022

Den Hodina Bohoslužby Ne 30. neděle v mezidobí Den modliteb za misie Jevišovka 7.30 za + Štěpánku a Renatu Marxovy Novosedly 9.00 za prarodiče Hajduchovy a Mucalovy a + rodinu Drnholec 10.30 za farníky Po Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa Út St Čt Pá Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. do 23. října 2022

Den Hodina Bohoslužby Ne 29. neděle v mezidobí Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.00 za mír Drnholec 10.30 za + Marii a Miloslava Krýslovy, jejich rodiče, dceru Miloslavu, vnuky Martina a Tomáše a celou živou a + rodinu Po Pam. sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka Novosedly 17.00 za Sylvestra…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 9. do 16. října 2022

Den Hodina Bohoslužby Ne 28. neděle v mezidobí Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.00 za mír Drnholec 10.30 za rod Černekův Po Novosedly 17.00 za živou a + rodinu Vondrákovu a Navrkalovu Út Sv. Jana XXIII., papeže Drnholec 8.00 za živou a + rodinu Smejkalovu a Musilovu St Sv. Radima,…