Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. do 22. ledna 2023

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne 2. neděle v mezidobí Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.00 za dar míru mezi národy Drnholec 10.30 za celou živou a + rodinu Petrů a duše v očistci Po Novosedly 17.00 za + Marii Stoklasovu, dvoje rodiče, manžela a duše v očistci Út Pam.…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 8. do 15. ledna 2023

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne Slavnost Zjevení Páně Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.00 na vlastní úmysl Drnholec 10.30 za + Danu Štyksovu a dceru Janu Po Svátek Křtu Páně Novosedly 17.00 za dobrodince Út Drnholec 8.00 za dobrodince St Jevišovka 17.00 na úmysl dárce Čt Drnholec 17.00 na…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 1 do 8. ledna 2023

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne Slavnost Matky boží, panny Marie Jevišovka 7.30 na vlastní úmysl Novosedly9.00 za farníky Drnholec 10.30 za mír ve světě Po Pam. sv.Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve Novosedly17.00 na úmysl dárce, adorace Út Nejsvětějšího jména Ježíš Drnholec 17.00 za + papeže…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 25.prosince 2022 do 1. ledna 2023

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne Slavnost Narození Páně Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.00 za rodiče, sourozence, ž. a + rodinu Drnholec 10.30 za + Jana Růžičku, jeho rodiče a celou živou a + rodinu Po Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka Jevišovka 7.30 na vlastní úmysl za + Blanku Páleníkovu…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. do 25.prosince 2022

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne 4. neděle adventní Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.00 za + p. Josefa Haluzu a jeho zetě Josefa Miku Drnholec 10.30 za Aurélii Jarcovu a celou + rodinu Po Novosedly 17.00 na úmysl dárce Út Drnholec 8.00 za všechny učitele a zdejší nbiřmovance a…