Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. do 19.6.2022

Den Hodina Bohoslužby Ne Slavnost Nejsvětější Trojice Jevišovka7.30 za farníky Novosedly 9.00 za mír Drnholec 10.30 za + manžela Jiřího Žinčovského Po Pam. sv. Antonína z Padovy Jiřice 17.00 Fatimská pouť Út Drnholec 8.00 na vlastní úmysl St Sv. Víta, muč. Jevišovka 18.00 na vl. úmysl Čt Drnholec 18.00 na…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 5. do 12.6.2022

Den Hodina Bohoslužby Ne Slavnost Seslání Ducha svatého Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly .9.00 za rodiče Janůfkovy, Vladimíra Janůfku, Františka Šílu a celou + rodinu Drnholec10.30 za + manžela, celou ž. a + rodinu, dar víry a Boží požehnání Po Pam. Panny Marie, Matky církve Novosedly 18.00 na úmysl dárce…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 29.5. do 5.6.2022

Den Hodina Bohoslužby Ne Slavnost Nanebevstoupení Páně Den modliteb za sdělovací prostředky Jevišovka7.30 za farníky Novosedly9.00 14.00 za švagrovou Helenu, Matěje, rče Kovácsovy a duše v očistci májová pob. Drnholec10.30 za novomanžele a za rod. Schmidtovu a Duškovu Po Pam. sv. Zdislavy Novosedly 18.00 17.15 17.30 na úmysl dárce svátost…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 22.5. do 29.5.2022

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne 6. neděle velikonoční Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.008.30 za + manžela, dvě dcery a celou + rodinu májová pob. Drnholec10.30 14.00 za + manžela Jiřího Žinčovského májová pobožnost Po Novosedly 18.00 za uzdravení Út Drnholec 8.00 za uzdravení St Sv. Bedy Ctihodného, kněze…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. do 22.5.2022

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne 5. neděle velikonoční Jevišovka7.3014.00 za farníky májová pobožnost Novosedly9.00 za Anežku a Ladislava Mucalovy a celou + rodinu, 8.30 májová pobožnost Drnholec 10.30 za + Štěpána Šedivého, jeho rodiče, celou živou a + rodin Po Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hl. patrona…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 8. do 15.5.2022

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne 4. neděle velikonoční Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly9.00 za manžela, rodiče, + a živou rodinu Drnholec 10.3014.00 za Františka Petrů, celou rodinu Petrů a Sieglovu a duše v očistci májová pobožnost Po Novosedly 18.00 na úmysl dárce Út Sv. Jana z Avily, kněze a…

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 1.5. DO 8.5.2022

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne 3. neděle velikonoční Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.0014:00 na poděkování za přijatá dobra májová pobožnost Drnholec10.30 za Libora Vozdeckého a ž. rodinu Po Pam. sv. Atanáše, biskupa a učitele církve Novosedly 18.00 za zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu Holomkovu a…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 24.4. do 1.5.2022

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne 2. neděle velikonoční Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.00 za + Antonína Hrabala a jeho + syna Ladislava Drnholec10.30 za Michala a Helenu Srnkovy a duše v očistci Po Svátek sv. Marka, evangelisty Novosedly 18.00 za ž. a + rod. Popovskou, Herkovu a Novákovu…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. do 24. dubna 2022

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly9.00 za mír ve světě Drnholec 10.30 za + Františka a Jana Zemčíkovy, dvoje rodiče a celou živou a + rodinu Po Velikonoční oktáv Jevišovka 7.30 za obrácení Novosedly 9.00 na vlastní úmysl Drnholec 10.30 za Richarda…