Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. do 23. ledna 2022

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne2. neděle v mezidobíJevišovka 7.30na vlastní úmysl


Novosedly
9.00
za farníky


Drnholec 10.30za Jaroslava Štykse, manželku, syna, snachu, bratra, sestru a celou + přízeň, duše v očistci a živou rodinu
PoPam.sv. Antonína, opata Novosedly 17.00za + P. Emila Matušů
ÚtPam. Panny Marie, Matky jednoty křesťanů Drnholec 17.00na úmysl dárce
St
Jevišovka 17.00na úmysl dárce, adorace
ČtSv. Fabiána, papeže a mučedníka Sv. Šebestiána, muč. Drnholec 17.00na úmysl dárce
Pam. sv. Anežky, panny a mučednice Novosedly 17.00na úmysl dárce
So.Sv. Vincence, jáhna a mučedníka Sobotní pam. Panny Marie Drnholec 8.00na poděkování za přijatá dobrodiní za 81 let a za požehnání pro celou rodinu
Ne3. neděle v mezidobí neděle Božího slova Jevišovka 7.30.za farníky


Novosedly 9.00za zemřelou Vlastu, Bertíka a Pavla


Drnholec
10.30
za celou živou a + rodinu Petrů a za duše v očistci
Kontakt 519 519 234, 728 940 619
Úřední hod.: Pá 12.00-13.00 hod.

Od úterý 18. ledna do úterý 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.

V neděli 23.ledna bude sbírka na Bible.

Napsat komentář