POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 1.5. DO 8.5.2022

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne3. neděle velikonočníJevišovka 7.30
za farníky
Novosedly 9.00
14:00

na poděkování za přijatá dobra
májová pobožnost
Drnholec
10.30
za Libora Vozdeckého a ž. rodinu
PoPam. sv. Atanáše, biskupa a učitele církveNovosedly 18.00za zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu Holomkovu a Procházkovu a celou živou rodinu
ÚtSvátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolůDrnholec 18.00za nemocnou dceru a celou její rodinu
StJevišovka 18.00na úmysl dárce
ČtDrnholec 18.00za + Libuši Pavlovičovu a celou její živou a + rodinu
Pam. sv. Sarkandra, kněze a mučedníka
první pátek
Novosedly 18.00 na úmysl dárce
So.Sv. Pia V. , papeže
Ne4. neděle velikonoční
Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
Jevišovka 7.30za farníky
Novosedly
9.00
za manžela, rodiče, + a živou rodinu
Drnholec 10.30za Františka Petrů, celou rodinu Petrů a Sieglovu a duše v očistci

Pátek – návštěva nemocných

Kontakt 519 519 234, 728 940 619
Úřední hod.: Čt 13.00-14.00 hod.

Májové pobožnosti 1/2 hod. přede mší sv. ve všední dny, v Novosedlech dnes ve 14:00 hod.

8.5. v Drnholci.

Zpovídání ve všední dny 1/4 před májovou pobožností.

Napsat komentář