Pořad bohoslužeb v týdnu od 26.6. do 3.7. 2022

Den
HodinaBohoslužby
Ne13. neděle v mezidobíJevišovka
7.30
za farníky


Novosedly 9.00za manžela Ladislava Hrabala, dvoje rodiče, celou + rodinu a duše v očistci


Drnholec
10.30
za Jiřinku Bejdákovu, Jana Zemčíka, celou živou a + rodinu
PoSv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve Jevišovka 18.00za uzdravení
ÚtPam. sv. Ireneje, biskupa a mučedníka Novosedly 18.00na úmysl dárce / ze slavnosti /
StSlavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hl. patronů brněnské diecéze
Čt
Drnholec 18.00za živou a + rodinu Turzíkovu a Veverkovu a duše v očistci
první pátek Novosedly 18.00na vlastní úmysl


18.40-19.10adorace
So.Sobotní pam. Panny Marie
Ne14. neděle v mezidobí Novosedly – Slavnost sv. Oldřicha, biskupa, patrona kostela Jevišovka 7.30za farníky


Novosedly
9.00
za mír


Drnholec 10.30za kněžská a řeholní povolání
Kontakt 519 519 234, 728 940 619
Úřední hod.: Po 12.00 – 13.00 hod.
První pátek odpoledne – návštěva nemocných

5. července v 11.00 hod. v Přibicích se koná děkanská poutní mše svatá.

Napsat komentář