Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. do 29. ledna 2023

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne3. nedělě v mezidobí / Božího slova /Jevišovka 7.30za farníky


Novosedly 9.00za jednotu křesťanů


Drnholec 10.30za Josefu Seďovu, manžela, rodiče, syna Josefa a celou + a živou rodinu
Po
Novosedly 17.00
17.35
za + rodiče Knotkovy a stařečky adorace
ÚtPam. sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církveDrnholec 17.00na poděkování za dar zdraví a Boží ochranu i matičky Boží po celý rok
StSvátek Obrácení sv. Pavla, apoštolaJevišovka 17.00za rodiče Blažkovy, Pokornovy, duše v očistci a za tělesné a duševní zdraví
ČtPam. sv. Timoteje a Tita, biskupůDrnholec 8.00za rodiče Kaliankovy, celou živou a + rodinu Kaliankovu a Muchovu
Sv. Anděly Mericiové, pannyNovosedly 17.00za + rodiče Tomečkovy příprava dětí s rodiči na první sv. přijímání
So.Pam. sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církveN.Přerov
17.00
za + p. Bradáčovu
Ne4. neděle v mezidobíJevišovka 7.30za farníky


Novosedly 9.00zaMarii Štyksovu, manžela, syna, snachu, dvoje rodiče,prarodiče, dva bratry, švagrové a švagry, celou rodinu Štyksovu, Jančovu, Vykopalovu a Mandovu


Drnholec 10.30za + manžela Jiřího Žinčovského

Kontakt 519 519 234, 728 940 619

Úřední hod.: Pá 15.15 – 16.15. hod.

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.

22. ledna bude sbírka na podporu biblického apoštolátu.

Napsat komentář