Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. do 26. března 2023

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne4. nedělě postní
Jevišovka
7.30
za farníky


Novosedly
9.00
8.30 kř. c.
za Michala Sýkoru, dědečky, celou rod. Štyksovu, Sýkorovu, Antonína Popelku, Varvaru Štyksovu, Blaženu Mandovu, Josefu Kolečářovu a jejich přízeň


Drnholec
10.30
za + Ludmilu Tomaštíkovu, živou a + rodinu
PoSlavnost sv. Josefa, snoubence Panny MarieNovosedly 17.00na úmysl dárce
Út
Drnholec
16.00
17.00
adorace /adorační den/ za + Josefa Kelbla
St
Drnholec
17.00
za maminku
ČtSv. Turibia z Mongroveja, biskupaJevišovka 16.00 17.00adorace /adorační den/
za oslavence zlaté svatby

Novosedly 17.00na úmysl dárce
So.Slavnost Zvěstování PáněN. Přerov
17.00
za celou rod. Vondrákovu, hlavně za nemocného Martina
Ne5. neděle postníJevišovka
7.30
za farníky


Novosedly
9.00
8.30 kř.c.
za + Václava Vonáška a celou rodinu


Drnholec
10.30
14.00 kř.c.
za + Milana Šůstka, jeho rodiče, 3 bratry. 2 švagrové a celou živou rodinu

Kontakt 519 519 234, 728 940 619

Úřední hod.: St 15.00 – 16.00 hod.

Pobožnosti křížové cesty : Jevišovka – Ne 26.3. ve 14.00 hod.,

Drnholec – Ne 19.3. ve 14.00 hod., St. v 16.30 hod., v 16.15 zpovídání,

Novosedly – o nedělích v 8.30 hod., Po a Pá v 16.30 hod., zpovídání ¼

před.

Napsat komentář