Pořad bohoslužeb v týdnu od 25.prosince 2022 do 1. ledna 2023

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne Slavnost Narození Páně Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.00 za rodiče, sourozence, ž. a + rodinu Drnholec 10.30 za + Jana Růžičku, jeho rodiče a celou živou a + rodinu Po Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka Jevišovka 7.30 na vlastní úmysl za + Blanku Páleníkovu…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. do 25.prosince 2022

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne 4. neděle adventní Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.00 za + p. Josefa Haluzu a jeho zetě Josefa Miku Drnholec 10.30 za Aurélii Jarcovu a celou + rodinu Po Novosedly 17.00 na úmysl dárce Út Drnholec 8.00 za všechny učitele a zdejší nbiřmovance a…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. do 18.prosince 2022

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby Ne 3. neděle adventní Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.00 za Josefa Trefilíka, na poděkování za přijatá dobrodiní Drnholec 10.30 za + Albínu Vozdeckou a ž. a + rodinu Po Panny Marie Guadalupské Novosedly 17.00 za Hanu a Oldřicha Baťovy a celou rodinu Út Pam.…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 4. do 11. prosince 2022

Den Hodina Bohoslužby Ne 2. neděle adventní Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.00 za + Ludmilu Hrabalovu a její dvoje rodiče Drnholec 10.30 za Anežku a Jiřího Zemčíkovy, celou živou a + rodinu, dar víry Po Novosedly 17.00 na vlastní úmysl Út Sv. Mikuláše, biskupa Drnholec 17.00 na vlastní úmysl…

Koncert duchovní hudby pěveckého souboru Collegium Alouisi

Farnost Nový Přerov a Patrioti pro Nový Přerov Vás srdečně zvou na koncert duchovní hudby pěveckého souboru Collegium Alouisi, který se uskuteční v neděli 4. 12. 2022 od 17. hodin v kostele sv. Michaela archanděla. Pod uměleckým vedením pana Miroslava Frydrycha v programu zazní skladby autorů  Michny, Telemanna, Scherera, Schubert, Mozarta,…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. listopadu do 4. prosince 2022

Den Hodina Bohoslužby Ne 1. neděle adventní Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.00 za + Bertu Raušovu a její + dceru Máriu Černákovu Drnholec 10.30 za všechny učitele a zdejší biřmovance a prvokomunikanty, aby se vrátili na cestu víry Po Novosedly 17.00 za + Pavlu Procházkovu Út Drnholec 8.00 za…

Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. do 27. listopadu 2022

Den Hodina Bohoslužby Ne Slavnost Ježíše Krista Krále Jevišovka 7.30 za farníky Novosedly 9.00 za prarodiče Žáčkovy, za prarodiče Komoňovy, Vlastu Pelikánovu a uzdravení tatínka Drnholec 10.30 za + Josefa Tomaštíka a živou a + rodinu Po Pam. Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě Novosedly 17.00 na úmysl dárce Út Pam.…