Vánoční přání

V evangeliu Božího hodu vánočního píše sv. Jan o Kristu: ” Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.”

    Ať nás naplní hluboká radost z tohoto povýšení člověka do Božího řádu, z jeho zbožštění, a tato radost ať nás uschopní žít svůj život z víry, neztrácet naději a přinášet Krista lidem kolem.

Pokojné a radostné Vánoce a celý nový rok

přeje P.Jiří Komárek, duchovní správce

Napsat komentář