Setkání se zmrtvýchvstalým

Evangelista Lukáš vypráví nádherné velikonoční evangelium o emauzských učednících, kteří se setkali se vzkříšeným Kristem:      Dva z Ježíšových učedníků se ubírali do vesnice zvané Emauzy, která je vzdálena od Jeruzaléma šedesát honů. Hovořili spolu o tom všem, co se stalo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim…

Vánoční zamyšlení P. Jiřího Komárka

Bůh se zjevil           Anglický spisovatel G.K.Chesterton řekl: “Člověk začne žít teprve v okamžiku, kdy najde něco, co je mu dražší než život.” O Vánocích slavíme narození toho, který je nejen pravý Bůh, ale i pravý člověk. Z toho je zřejmé, že božství a lidství se navzájem nevylučují. Právě láska Boha…